"Satışta Duygusal Zeka"

Fırsatlar, hedefler, yeni müşteriler, iptal olan randevular, gerçekleşmeyen satışlar, değişen pazar koşulları, ekonomik dalgalanmalar….

Satışçılar kendilerini bazen bir fırtınanın ortasında, bazen dingin bir denizde, bazen de bir labirentte bulabilirler.

Duygusal zekanın (EI) başarının güçlü bir göstergesi olduğunu araştırmalar sonucu biliyoruz.

Satış performansı ile de çok yakından ilgisi olan duygusal zeka satışçıların sonuçları en üst düzeye çıkarmak için becerilerini nasıl geliştirebileceğine yol gösteriyor, satış sürecinin her aşamasında hayati bir rol oynuyor.

Yüksek stresli bir satış sürecinin düşük bir duygusal zeka (EI) ile karşılaşması beklenmeyen fırtınalara neden olabilir.

Sonucu ise turn-over rakamlarını, tükenmişliği, hayatımız çok stresli kelimeleri ile olumsuz yaşamları etkiliyor.

Satıştaki başarı potansiyelinize ulaşmanız satıştaki duygusal zekanızla doğru orantılıdır.

Bu eğitimde;

  • Duygusal zeka kavramını ve bunun satışlar üzerindeki etkisini anlama, 
  • Daha iyi soru sorma ve daha iyi dinleme, 
  • Empati nasıl daha büyük satışlara ve daha etkili çözümlere yol açar, 
  • Duygusal zeka çabayı nasıl geliştirebilir?, 
  • Kendi duygularını tanımlama ve yönetme, 
  • Satış sürecinin kilit yönlerinde duygusal zekayı geliştirme yollarını öğreneceksiniz.

Satışta Duygusal Zeka Eğitimi On-Line Platforma Uygundur. Eğitim Öncesi ve Sonrasında Makaleler, Videolar, Kitap Önerileri İle Desteklenir.

 

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu