Geriye Dönük SGK Teşvikleri

SGK Teşvik Danışmanlığı’nda Güçlü Yazılım, Maksimum Analiz!

"Happy Teşvikmatik İstihdam Teşvikleri Hesaplama Programı", 2011 yılından günümüze kadar uygulanan bütün SGK teşviklerine ait durumları analiz eder. Aylık SGK tahakkuklarınızda değişkenlik gösteren personel teşvik listeleriniz, maksimum tutarda algoritma hesabı ile teşvik getirisi raporlanarak müşterilerine hızlı, hatasız, güvenli, güncel altyapısı ile hiçbir iş yükü olmaksızın dakikalar içinde raporlar. SGK teşvik danışmanlığı sürecini özel yazılım programımız ile destekleyerek bilgisayar ortamında sağlıklı ve hızlı analizler yapıyoruz.

SGK Teşvik Danışmanlığı özel olarak emek isteyen, uzman tarafından takip edilmediğinde gözden kaçabilecek detaylar barındıran bu yüzden ciddi riskler taşıyan bir süreçtir. Sizin için en doğru ve en yüksek fayda sağlayan teşviki tespit etmek için profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Geriye dönük SGK teşviklerinizle ilgili "ücretsiz" olarak analiz raporu almak için lütfen bizimle temasa geçin !

01.06.2018 TARİHİNE KADAR SGK’YA BAŞVURANLARA ÖNEMLİ AVANTAJ;

7103 Sayılı Kanun, 27.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak başvuru süreleri de kesinlik kazandı. Ek 17’nci maddesine göre, işverenler, faydalanmadıkları SGK prim teşviklerinden 01.06.2018 tarihine kadar başvurması durumunda süre kısıtlaması olmadan istihdam teşviklerinden GERİYE DÖNÜK faydalanabilecektir.

01.06.2018 tarihinden sonra günümüze kadar başvuru yapılması halinde "geriye dönük 6 ay teşviklerden faydalanılabilir". Geriye dönük teşvik hakkınızı kaybetmemek için 6 aylık periyotlarda SGK İşveren Sistemi üzerinden başvuruların yapılması gerekmektedir.

Teşvik İadeleri Prim Borçlarına Mahsup Yapılacak!

Teşvik tutarları; kanun maddesinin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren, maddenin yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren, kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren üç yıl içinde öncelikle prim ve diğer borçlarına mahsup edilecektir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere ise altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapacaktır.

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu